بازرسی تلفن همراه توسط پلیس فتا

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتبازرسی تلفن همراه توسط پلیس فتا
احسان سعیدی عضو سایت 2 هفته قبل

 آیا مامورین پلیس فتا می توانند تلفن همراه یا رایانه افراد را تفتیش و بازرسی کنند؟
 

پاسخ شما