مهریه

مهریه بعد از ازدواج مجدد زن

آیا اگر زنی از پس از طلاق، ازدواج مجدد داشته باشد از همسر اول خود نمی تواند مهریه را طلب کند؟ به گزارش راهش، سایت حقوقی گوین در این رابطه مقاله زیر را منتشر ...