راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی (تصویبنامه شماره ۱۴۱۱۲۲۰/ت۵۵۳۳۰هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-

ب- شورای عالی: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۷) قانون

پ- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ت- سلامت:‌ سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی که علاوه بر سن، جنس و وراثت، تحت تأثیر سایر عوامل مانند وضعیت محیط و شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی که افراد به دنیا آمده، رشد کرده و بزرگ می‌شوند، نیز می‌باشد.

ث- امنیت غذایی: دسترسی پایدار همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی مبتنی بر فرهنگ صحیح تغذیه‌ای

ماده ۲- ترکیب شورای عالی و وظایف و اختیارات آن مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۷)‌ قانون می‌باشد.

تبصره- دبیر شورای عالی مجاز است از سایر وزرا و سایر افراد ذی‌صلاح حسب مورد برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده ۳- دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

تبصره ۱- دبیر شورای‌عالی مکلف است گزارش پیشنهادهای ارائه شده دستگاه‌های اجرایی و چگونگی روند اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه‌های اجرایی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع رییس و اعضای شورای عالی برساند.

تبصره ۲- مصوبات شورای عالی پس از تأیید شورای عالی توسط دبیر شورا ابلاغ می‌شود.

در حال تکمیل…

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.