راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

آیین‌نامه اجرایی بند ش تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱۰- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره ۱-‏ سازمان [امور مالیاتی کشور] موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره ۲- سازمان [امور مالیاتی کشور] موظف است پس از وصول مالیات‌های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین‌نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.