راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ارسال الکترونیکی اجراییه

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان …….
با سلام

احتراما حسب صور تجلسه مورخ  ۹۹/۳/۳ معاونت محترم توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی و این دفتر در اجرای بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و اجرای ماده ۵ اصلاحی آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۹۸/۱۲/۶ با توجه به اینکه امکان صدور و ارسال الکترونیکی اوراق اجرا در سامانه ثبت آتی و سامانه ثبت وقایع ازدواج و طلاق و ادارات اجرا و واحدهای ثبتی تابعه اعلام که از تاریخ ۹۹/۳/۱۱ از هر گونه ارسال فیزیکی اوراق اجرائی اقدام گردد. همچنین ادارات اجرا نیز از عودت فیزیکی اوراق اجرائی در صورت نیاز به رفع نقص خودداری نموده و صرفا به طریق الکترونیکی اقدام نمایند مسئولیت حسن اجرای موارد معنونه با مدیر کل محترم ثبت استان و روسای ادارات ثبت و اجراء خواهد بود .

عبدالحمید مرادی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی


رو نوشت:
جناب آقای هاشمی مقدم معاون محترم امور اسناد جهت استحضار .
جناب آقای ناظم تقوی مدیر کل محترم دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل جهت استحضار .

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.