تست پی‌سی‌آر رایگان در خانه

عجمان برنامه جدیدی برای ارائه خدمات تست پی‌سی‌آر برای افراد جامعه در خانه‌هایشان شروع کرده است.

این کمپین که “برای سلامت تان به سراغ شما میاییم” نام دارد، تلاش اخیر این امارت برای حفاظت از امنیت و سلامت شهروندان و مقیمینش در برابر کروناست.

این کمپین که گروه‌های مختلفی از جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد تا خدمات آزمایشگاهی را در خانه‌هایشان ارائه کند. سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر در اولویت قرار دارند.

متخصصین پزشکی به مناطق مسکونی مختلف سر می‌زنند و تست پی‌سی‌آر را انجام می‌دهند تا زمان و انرژی کمتری صرف شود.

مسئولان از عموم مردم خواسته‌اند با تیم نظارت همکاری کنند تا از امنیت و سلامت تمام افراد اطمینان حاصل شده و به محدود کردن پاندمی کمک شود.

منبع: ایرانیان امارات

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
خدمات سفارت ایران در دانمارک|وکالتنامه، گذرنامه، شناسنامه و …