تعطیلی و جریمه یک مرکز خرید به علت ازدحام جمعیت در حراجی

مقامات عجمان یک مرکز خرید را به علت برنامه تخفیفی که موجب ازدحام جمعیت شده بود تعطیل و ۵۰۰۰ درهم جریمه کردند

این فروش فوق‌العاده موجب ازدحام جمعیت غیرقابل کنترل خریداران و عدم رعایت قوانین ایمنی کرونا شده بود

ویدیوی بالا که از سوی پلیس عجمان در روز شنبه منتشر شد نشان دهنده فاصله گیری اجتماعی بسیار کم میان خریداران بود

تیم مدیریت فجایع و بحران‌های عجمان و پلیس از مدیریت این فروشگاه خواست تمام اقدامات ایمنی کرونا را اجرا کنند

منبع: ایرانیان امارات

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تسهیل در تردد دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور