تقسیم اسناد دولتی درحال حاضر موضوعیت ندارد

جناب آقای آذری
مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان زنجان
با سلام

احتراما ، عطف به نامه شماره ۱۱۲/۹۹/۱۸۵۳۸ مورخ ۹۹/۵/۱۴ اعلام می دارد ؛ با توجه به اینکه تبصره ۷ تعرفه حق التحریر جاری دفاتر اسناد رسمی منشره در شماره ۱۲۷۳ مورخ ۹۹/۱/۲۵ روزنامه رسمی کشور – که مورد موافقت ریاست عالی قوه قضائیه قرار گرفته است – جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دفتر خانه ها سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفتر خانه را تعیین و فی الحال نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اجرائی و اعمال گردیده . وارد بر مصوبه مبحوث عنه هیات وزیران می باشد ، لذا اعمال مقررات و ترتیبات اجرائی تقسیم اسناد دولتی در حال حاضر موضوعیت ندارد .

غلامرضا کیانی
مدیر کل امور اسناد و سر دفتران

۱۳۹۹/۰۶/۰۲

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
لیست تعطیلات سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس (فرانسه)