راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی

این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و…………………………………………..به آدرس :…………………………………………به نمایندگی آقای ……………………..با سمت……………………………….که از این پس در این توافقنامه پیمانکارنامیده می شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در مفاد واسناد و مدارک ضمیمه این توافقنامه درج شده منعقد وطرفین متعهد به اجرای مفاد آنها گردیدند.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2156″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.