تائید مدارک ثبت اختراع و طرح های صنعتی به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد

به گزارش راهش به نقل پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران، میرطاهری رئیس مرکز مالکیت معنوی اعلام کرد: در راستای تأکیدات حسن بابائی معاونت قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الکترونیکی نمودن فرایندهای ثبتی و کاهش مراجعات حضوری به مرکز مالکیت معنوی با اقدامات انجام شده از این پس متقاضیان برای تأیید مدارک اعم از وکالتنامه ها، فیش های ارزی و مدارک ابرازی و مجوزهای لازم موضوع بند۵ ماده۱۱۱ آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری، می‌بایست به نزدیک‌ترین دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه نموده و فرایند موصوف را بدون نیاز به مراجعه به مرکز مالکیت معنوی انجام دهند.

بر اساس گفته رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از این پس متقاضیان برای تأیید مدارک اعم از وکالتنامه ها، فیش های ارزی و مدارک ابرازی و مجوزهای لازم موضوع بند ۵ ماده۱۱۱ آئین نامه اجرائی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، می‌بایست به نزدیک‌ترین دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه نموده و فرایند موصوف را بدون نیاز به مراجعه به مرکز مالکیت معنوی انجام دهند.

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم آمادگی دفاتر اسناد رسمی را برای تحقق این خدمت جدید به شهروندان اعلام کرد و گفت: تمامی زیرساخت های لازم برای اجرای این خدمات جدید در ۸۵۰۰ دفترخانه فعال سراسر کشور تامین شده و هیچ مشکلی برای ارائه خدمات وجود ندارد.

وی افزود: همچنین آمادگی داریم تا از طریق برون سپاری ها خدمات بیشتری از طریق دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه شود.