راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

 خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

این قرارداد بین مؤسسه:………………….. با مشخصات: به شماره ثبت:……………………… به نشانی: ……………………………………  به مدیریت …………………….. که در این قرارداد «مؤسسه» نامیده می‌شود از یک طرف و آقای :………………………………. فرزند: …………………….. به شماره شناسنامه: ………………. صادره از:      /         به نشانی: …………………………………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2566″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.