رستوران‌هایی که غذای رایگان به افراد واکسینه شده می‌دهند

دو رستوران در یک مرکز خرید در ابوظبی به مشتریانی که دو دوز واکسن را کامل دریافت کرده باشند غذای رایگان می‌دهند.

رویال ارکید و بمبئی کانتین تا ۴۰ درهم غذای رایگان می‌دهند. این پیشنهاد ویژه که تنها در روز یکشنبه ۲۸ فوریه معتبر است به پنجاه نفر مشتری اول ارائه می‌شود.

مدیر گروه رویال ارکید در ابوظبی گفت: قدمی کوچک برای تشویق مردمی که از کمپین دولت حمایت کرده و واکسینه شده اند برداشته ایم. پس کسانی که دوز دوم را دریافته کرده اند تا ۴۰ درهم غذای رایگان دریافت می‌کنند.

برای اثبات واکسینه شدن می توانند اپلیکیشن الحسن خود یا کارت واکسن بیمارستان را نشان بدهند چون خیلی از مردم هنوز ۲۸ روز از واکسینه شدنشان نگذشته که آیکن مخصوص الحسن را دریافت کرده باشند.

افراد می توانند در همان محل غذا بخورند یا آن را ببرند. غذای اصلی در این رستوران ها از ۳۵ درهم شروع می شود و هر دو رستوران در گالری مال از ساعت ۱۲ ظهر باز هستند.

منبع:ایرانیان امارات

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
از کجا بدانیم کدام شبکه های هرمی قانونی هستند؟