پل ارتباطی نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه
پل ارتباطی نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه

سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه تعیین شد

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیرو تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن دستورالعمل نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه تعیین شده است که به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.

مسعودی فر، قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست با دستگاه‌های عضو کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه بر تسریع تدوین راهنمای اجرایی دستورالعمل نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه تاکید کرد.

وی گفت: پیرو تاکید ریاست قوه قضاییه بر اجرایی شدن دستورالعمل نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، سامانه ثنا به عنوان پل ارتباطی نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه تعیین شده است که به زودی قابل بهره برداری خواهد بود.

وی افزود: موانع همکاری مشترک با نهاد‌های مردمی تجمیع شده است و به دنبال رفع آن‌ها هستیم. همچنین بررسی و تایید صلاحیت نهاد‌های مردمی شناسایی شده از حیث موضوع محوری که به منظور همکاری اعلام آمادگی کرده اند در حال انجام است.

بررسی ظرفیت‌های مورد استفاده از سازمان‌های مردم نهاد، شناسایی ظرفیت‌های جدید و قابل توسعه، تبیین اقدامات انجام شده به منظور راه اندازی دبیرخانه کارگروه ملی، تبیین اقدامات انجام شده در خصوص سامانه جامع ارتباط دو سویه نهاد‌های مردمی و قوه قضاییه و بیان موانع و ارایه پیشنهاد‌های اعضای کارگروه ملی با هدف اجرایی شدن مواد مرتبط در دستورالعمل با حوزه تخصصی فعالیت توسط نهاد‌های مردمی از جمله محور‌هایی بود که در این نسشت مطرح شد.

این نشست با حضور دستگاه‌های عضور کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی برگزار شد.

( منبع:میزان )

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
اطلاعات کامل درباره خدمات سفارت ایران در لندن – انگلیس