شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری
شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری

شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری

شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مقدمه

تشکیل و تکمیل پرونده و رعایت اصول آن یکی از مهم‌ترین اقدامات کارشناسان حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری است که موجب ایجاد وحدت رویه در ارای قوانین و مقررات مربوطه می‌گردد، به همین منظور شیوه‌نامه تشکیل پرونده مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با عنایت به قانون بیمه بیکاری و مقررات مربوط به آن؛ تدوین می‌گردد.

فصل اول- شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری (مشاوره)

درخواست کنندگان استفاده از مقرری بیمه بیکاری می‌بایست دارای شرایط زیر باشند:

۱- کارگر مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی و کار کشاورزی باشند.

۲- مشمول قوانین استخدام کشوری، لشکری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد.

۳- کارگر کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌گیرد، نباشد.

۴- بیکاری، بدون میل و اراده باشد.

۵- کارگر، بیمه شده اجباری باشد.

۶- لیست ۳% حق بیمه بیکاری کارگر توسط کارفرما ارسال شده باشد.

۷- کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دایم و مستمر قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه (کارگر دایمی یا در اثناء قرارداد) یا ۱۲ ماه (کارگر اتمام قرارداد) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

۸- تابعیت ایرانی داشته باشد.

۹- بازنشسته و ازکارافتاده کلی نباشد.

۱۰- آماده به کار باشد.

۱۱- ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری برای ارایه درخواست مقرری بیمه بیکاری خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نموده باشد.

یادآوری ۱: مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا ۳ ماه امکان پذیر خواهد بود.

یادآوری ۲: چنانچه متقاضی در آخرین روز مهلت ۳۰ روزه برای ارایه درخواست مراجعه نماید و مدارک مورد نیاز را همراه نداشته باشد؛ برای ارایه مدارک فقط یک روز کاری فرصت دارد.

فصل دوم- مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

مدارکی که برای تشکیل پرونده از متقاضی دریافت بیمه بیکاری رفته می شود به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله لازم است مدارک با اصل آنها تطبیق داده شود.

الف) مدارک عمومی

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
کانون سردفتران استان البرز
اطلاعیه جدید کانون البرز درباره استعلام های مالیات