شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری

شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری
شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری

شیوه‌نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده‌های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مقدمه

تشکیل و تکمیل پرونده و رعایت اصول آن یکی از مهم‌ترین اقدامات کارشناسان حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری است که موجب ایجاد وحدت رویه در ارای قوانین و مقررات مربوطه می‌گردد، به همین منظور شیوه‌نامه تشکیل پرونده مقرری‌بگیران بیمه بیکاری با عنایت به قانون بیمه بیکاری و مقررات مربوط به آن؛ تدوین می‌گردد.

فصل اول- شرایط استحقاق مقرری بیمه بیکاری (مشاوره)

درخواست کنندگان استفاده از مقرری بیمه بیکاری می‌بایست دارای شرایط زیر باشند:

۱- کارگر مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی و کار کشاورزی باشند.

۲- مشمول قوانین استخدام کشوری، لشکری و سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشد.

۳- کارگر کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌گیرد، نباشد.

۴- بیکاری، بدون میل و اراده باشد.

۵- کارگر، بیمه شده اجباری باشد.

۶- لیست ۳% حق بیمه بیکاری کارگر توسط کارفرما ارسال شده باشد.

۷- کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دایم و مستمر قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه (کارگر دایمی یا در اثناء قرارداد) یا ۱۲ ماه (کارگر اتمام قرارداد) سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

۸- تابعیت ایرانی داشته باشد.

۹- بازنشسته و ازکارافتاده کلی نباشد.

۱۰- آماده به کار باشد.

۱۱- ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری برای ارایه درخواست مقرری بیمه بیکاری خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نموده باشد.

یادآوری ۱: مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا ۳ ماه امکان پذیر خواهد بود.

یادآوری ۲: چنانچه متقاضی در آخرین روز مهلت ۳۰ روزه برای ارایه درخواست مراجعه نماید و مدارک مورد نیاز را همراه نداشته باشد؛ برای ارایه مدارک فقط یک روز کاری فرصت دارد.

فصل دوم- مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری

مدارکی که برای تشکیل پرونده از متقاضی دریافت بیمه بیکاری رفته می شود به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله لازم است مدارک با اصل آنها تطبیق داده شود.

الف) مدارک عمومی

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
پیام به ما در واتس اپ