راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

خبر مورخ ۱ مهر ۱۳۹۹

نایب ریییس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات کشور، ولنگاری در نظام استخدام کارکنان دولت است.متاسفانه به بهانه وجود شرکت های نیروی انسانی هم جذب نیرو با پارتی و رابطه بازی انجام می شود و هم تبعیض و بی عدالتی در پرداخت ها و ازبین رفتن امنیت شغلی صورت می گیرد.

وی افزود: نیرو باید امنیت شغلی داشته باشد، چه معنا دارد واژه های خلق الساعه رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی خرید خدمت و ..وجود داشته باشد؛ به همین خاطر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تهیه کرده و اکنون در حال جمع آوری امضا است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.