راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

مقدمه (دلایل توجیهی):

امروز مؤسسه‌ها و مراکز بسیاری همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال،‌ مدرسه هنرهای رزمی و غیره با عنوان «مدرسه» در زمینه‌های مختلف هنری، ادبی،‌ورزشی، زیست محیطی و امثال آن در حال فعالیت هستند که هیچ کدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه می‌دهند و نه از وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر با توجه به اینکه درعرف جامعه، نهاد «مدرسه» وابسته و متعلق به وزارت آموزش و پرورش شناخته شده و متولی حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هر گونه تخلف و کژکاردی در مؤسسه‌ها و مراکز مزبور «مدرسه» که در حال فعالیت هستند سبب می‌شود تا اعتبار و مشروعیت نهاد تربیتی مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی خدشه‌دار شود.

با توجه به این نکات و فقدان حکم مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان «مدرسه» به مؤسسه‌های دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین نابه‌سامانی در حوزه مهد کودک‌ها که اخیراً مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی

ماده ۱- دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۴/۹/۱۳۹۵ الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌ود:

تبصره ۲- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می‌شوند و آموزش‌های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می‌دهند مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که خارج از این ضوابط از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند به استثنای مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاه می‌کنند، مکلفند ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.

تبصره ۳- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف به فوریت شکوائیه‌ای را به مبادی ذیربط مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی ارائه کند تا حداکثر ظرف مدت دوماه برابر مقررات و ضوابط نسبت به تعطیلی و مهر و موم (پلمپ) آن اقدام گردد.

ماده ۲- متن ذیل جایگزین تبصره (۲) ماده (۲) قانون می‌شود:

تبصره ۲- صدور مجوز، ارائه برنامه، شاخص‌های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا در مورد مهدکودک‌ها، کلاً بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

ماده ۳- یک تبصره با عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۸) قانون، الحاق و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت کلیه درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را به گونه‌ای طراحی و ایجاد کند که توسط مسؤولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری قابل رؤیت و گزارش‌گیری باشد.

ماده ۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۶) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است کلیه احکام و حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی را در سامانه مذکور (در تبصره ۲ ماده ۱۸)‌ قرار دهد تا برای مسؤولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری قابل رؤیت و گزارش‌گیری باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.