راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قانون درباره افراد فاقد گذرنامه خواهان بازگشت به کشور چه می گوید؟

لایحه قانونی اصلاح تبصره ذیل ماده ۵ قانون گذرنامه
مصوب ۱۳۵۸,۱۰,۰۵

ماده واحده – تبصره ذیل ماده ۵ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره ـ در مواردیکه افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعه به ایران باشند در صورتیکه تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز شود با رعایت ماده ۲۰ این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از مأموریت های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص بموجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.