راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد آسفالت

قرارداد آسفالت

قرارداد زیر فیمابین شرکت ……………………………. به نمایندگی …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود به آدرس ……………………….. تلفن ……………… و از سوی دیگر آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. آدرس ……………………………………………………….. تلفن ………………… با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2254″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.