راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد اجرای طرح پژوهشی

« قرارداد اجرای طرح پژوهشی »

 ماده ۱ : طرفین قرارداد

این قرارداد بین آقای ……………………….. به نمایندگی از طـرف سازمان ……………. به نشانی ………………کـه در این قرارداد به اختصار «سازمان» نامیده می شود از یک طرف و…………………….                               نام پدر:…………………….. به شماره شناسنامه:……………… صادره از :………………………………به نشانی: ………………………………………… تلفن:…………………….که در این قرارداد به اختصار«مجری طرح» نامیده می شود از طرف دیگر مـنعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2235″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.