راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد بیع قطعی ملک

قرارداد

(بیع قطعی ملک)

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………….

خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشانی …………………………………………………………………………………………………..

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2106″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.