راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد بیمه حوادث گروهی

قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

تاریخ شروع: ………………………
تاریخ انقضاء: ……………………… حق بیمه سالیانه: …………………………….
تاریخ صدور: ……………………… تعداد بیمه شدگان: …………………………
این قرارداد بین شرکت ……………………… به نشانی: ………………………………………………………………………
که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه ………………. که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد:

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2285″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.