راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد تامین اتومبیل

« قــرارداد تامین اتومبیل»

 قرارداد ذیل فی مابین …………………. به نمایندگی آقای ……………… بعنوان کارفرما از یک طرف و آقای ………………… فرزند ……… دارای شناسنامه شماره ………….. به شماره گواهینامه …………….. به آدرس :  ……………………….. تلفن ……………….بعنوان پیمانکار از طرف دیگر بشرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت نکات آن می باشند .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2609″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.