راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد تحقیقات صنعتی

در تاریخ ………………………….. این قرارداد بین ………………………………… به نمایندگی آقای ………………………… از یکطرف (که در این قرارداد منبعد کارفرما نامیده می‌شود) و مؤسسه ……………… به نمایندگی آقای ……………….، مدیریت همکاریهای علمی، صنعتی و فناوری مؤسسه (که در این قرارداد مؤسسه نامیده می‌شود) از طرف دیگر، و بر طبق مقررات و شرایطی که در ذیل ذکر می­شود، منعقد می­گردد و طرفین قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می‌باشند.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2603″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.