راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد تکریب

 قرارداد تکریب

این قرارداد فی مابین سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان به نمایندگی آقای …………………………. رئیس سازمان جهادکشاورزی به عنوان کارفرما و شرکت ………………………… به مدیرعاملی آقای ……………………..فرزند………………. ش ش ……………… متولد ……………… به عنوان پیمانکار در چهار نسخه منعقد می گردد.

 www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2588″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.