راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد حروفچینی کتاب

قرارداد حروفچینی کتاب

با توکل به عنایات بیکران حضرت حق جلّ ذکره و با اعتقاد به نشر علم در سرزمین ایران اسلامی، قرارداد حروفچینی میان دفتر نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس به نمایندگی جناب آقای……………، به نشانی: تهران…………………… صندوق پستی ……………... و شماره تلفن …………………….. و جناب

 به نشانی: و شماره تلفن:                                          

در باره حروفچینی کتاب                      ،با قطع وزیری و تعداد صفحات ۵۰۰ در برنامهword  به منظور حروفچینی به شرح ذیل منعقد می‌شود:

ماده ۱   حروفچینی و صفحه‌آرایی بر پایه دستور دفتر نشر انجام خواهد شد. منظور از حروفچینی و صفحه‌آرایی اعمال نوع و شماره قلم در تمام کتاب (شامل متن، عناوین اصلی و فرعی، زیرنویسها، فرمولها و …) پاراگرافبندی، رعایت تأکیدها (سیاه، ایتالیک و یا در گیومه‌بودن) توجه به بزرگ و کوچک بودن حروف لاتین، محل شکلها، نمودارها و جداول، اجرای ضوابط فرمول‌نویسی (شامل ایتالیک بودن، تناسب اندیسهای بالا و پایین، یکدستی و هماهنگی نمادها) رعایت فاصله خطوط، عناوین، سرصفحه، فرمولها، شکلها و جدولها، تنظیم صفحات فرد، مستقل و … می‌باشد.

تبصره    مبنای حروفچینی فونت ۱۲ و فاصله خطوط mm 7 است.

ماده ۲   تنظیم فهرست مندرجات، اعلام، واژه‌نامه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی و نمایه (Index) بر عهده مؤسسه خواهد بود.

ماده ۳   تاریخ تحویل متن حروفچینی شده (پرینت اول) حداکثر تا تاریخ  خواهد بود.

ماده ۴   پرینت دوم ۱۰ روز و پرینت نهایی ۵ روز پس از دریافت، تحویل داده خواهد شد.

تبصره    به ازای هر روز تأخیر در تحویل هر یک از پرینتها، ۵% از حق‌الزحمه حروفچینی کاسته شده و در صورت تأخیر بیش از ۱۰ روز دفتر به طور یکجانبه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و حروفچین ملزم به تحویل کامل متن خبر و دیسکت حروفچینی شده خواهد بود. (در صورت اتمام پرینت اول ۲۵% از کل هزینه پرداخت می‌شود).

ماده ۵   حق‌الزحمه حروفچینی پس از بررسی و تأیید کارشناس مسؤول بخش فرهنگی دفتر نشر و کسر مالیاتهای قانونی از آن قابل پرداخت است.

تبصره ۱  برآوردن نظر کارشناس مسؤول بر عهده حروفچین است و در موارد بروز اختلاف، نظر بخش فرهنگی نافذ خواهد بود.

تبصره ۲  دفتر با توجه به مفاد قرارداد پس از اتمام پرینت اول و تأیید کارشناس مسؤول می‌تواند نسبت به پرداخت ۴۰% از کل هزینه اقدام کند.

ماده ۶   حق‌الزحمه حروفچینی با توجه به       صفحه متن خبر از قرار صفحه‌ای       ریال می‌باشد. بدیهی است پرداخت قطعی براساس تعداد نهایی صفحات پرینت نهایی خواهد بود.

تبصره ۱  در صورت بروز خطا از طرف حروفچین هزینه اصلاح به عهده او و در صورت خطا از طرف دفتر نشر هزینه آن برعهده کارفرما خواهد بود. (خطای بیش از ۲۵% در پرینت اول و هر میزان خطا در پرینتهای بعدی از طرف حروفچین غیرمعمول تلقی می‌شود و جبران خسارت زمانی و مالی آن نیز به عهده پیمانکار خواهد بود).

تبصره ۲  در صورت نیاز به اصلاح صفحات و پرینت مجدد، حق‌الزحمه آن از قرار صفحه‌ای ریال خواهد بود.

تبصره ۳ در صورت نیاز به صفحه‌آرایی مجدد، حق‌الزحمه آن از قرار صفحه‌ای ریال خواهد بود.

ماده ۷   پس از اتمام کار، حروفچین ملزم به تحویل متن و دیسکت نهایی است.

ماده ۸   پس از چاپ کتاب نسخه‌ای از آن به عنوان هدیه به حروفچین تقدیم می‌شود.

ماده ۹   پیگیری موارد مطروح در این قرارداد و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده بخش فرهنگی دفتر خواهد بود و در صورت بروز هر گونه اختلافی در تفسیر یا اجرای تعهدات از هر یک از دو سو، نظر معاون پژوهشی دانشگاه نافذ می‌باشد.

این قرارداد در نه ماده و هفت تبصره در سه نسخه هم ارزش تنظیم، امضا و مبادله شده است و طرفین از این نظر که کارها را در جهت تأمین رضای حضرت پروردگار و اعتلای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی است، خدا را بر کار خود شاهد و ناظر گرفته، امید آن دارند که توشه‌ای بر آخرت خویش پیش فرستند ـ ان‌شاءالله ـ.

ملاحظات:

حروفچین:                                  معاون پژوهشی دانشگاه

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.