راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد صلح حقوق مغازه

قرارداد
(صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی)

مصالح: خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………..
متصالح: خانم/آقای ……………. فرزند آقای……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ………………………………………………………………………………………………………………..

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2667″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.