راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد فروش واحد مسکونی

 قرارداد فروش واحد مسکونی

قرارداد حاضر در تاریخ ……………………… فیمابین سازمان ………………… به نمایندگی آقای ……………. که در این قرارداد فروشنده نامیده می شود از یک طرف و …………………………………. فرزند ……………. بشماره شناسنامه …………… صادره از …………… ،که از این پس خریدار نامیده میشود از طرف دیگر به شرح مواد آتی منعقد گردید :

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2471″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.