راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد فضای سبز

قرارداد فضای سبز

قرارداد زیر فی مابین …………………… به نمایندگی آقای …………….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………. نشانی …………… شماره تلفن ………………. به شماره ثبت ………………….. شماره کد اقتصادی ………… به نمایندگی آقای …………… فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2463″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.