راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین شرکت …………………… (سهامی خاص) که در این قرارداد به اختصار «کارفرما» نامیده می شود و آقای/خانم ………………. فرزند ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره از ……………….. ساکن …………………………………. که از این پس «کارگر» نامیده می شود منعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2457″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.