راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد کار

نمونه قرارداد کار

بر اساس مفاد ماده دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این قرارداد کار بین ……….. که در این قرارداد به اختصار«کارفرما» نامیده می شود و آقا / خانم : …………… فرزند ………….. دارای شناسنامه شماره …………… صادره از ………….. ساکن ……………………………..که از این پس «کارمند» نامیده میشود منعقد میگردد.

تبصره: این قرارداد جهت کار موقت با توجه به بند (و) از ماده ۱۰ قانون کار بین طرفین تنظیم گردیده است.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2294″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.