راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مشارکت

قرارداد مشارکت

مقدمه:
این قرارداد با عنایت به مصوبه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت مورخ — بین ………………. به نمایندگی آقای …………………….، به آدرس، ………………………………….. تلفن ………………….که دراین قرارداد به اختصار ……………نامیده می شود، از یک طرف و از طرف دیگر شرکت — به شماره ثبت — ثبت شرکت های — به نمایندگی آقای —، فرزند —، به شماره شناسنامه —، صادره از —، به عنوان مدیر عامل، مستند به روزنامه رسمی شماره — مورخ — به آدرس —، تلفن —که در این قرارداد به اختصار شریک نامیده می شود، با شرایط زیر منعقد گردید.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2414″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.