راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مشاوره

نمونه قــرارداد مشــاوره

این قرارداد درتاریخ………………….فیما بین شرکت………………………………… به نمایندگی ………………………… به عنوان……………………… به آدرس…………………………………………………………………………………… که منبعد در این قرارداد ” کارفرما ” نامیده می شود از یک طرف و شرکت /…………………. به نمایندگی آقای ……………………به عنوان ……………… به آدرس خیابان ……………………….. که منبعد در این قرارداد” مشاور ” نامیده می شود ، با مفاد زیر منعقد می گردد .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2288″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.