راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مشاور پذیرش

« قرارداد مشاور پذیرش»

ماده ۱- مقدمه

۱-۱- این قرارداد بین شرکت………….. (سهامی…) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره……مورخ………. و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً “شرکت” نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تامین سرمایه……….. (سهامی …..) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم ………. بر اساس روزنامه رسمی شماره……..مورخ……… و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً “مشاور” نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2578″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.