راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مضاربه

(قرارداد مضاربه )

 طرف اول قرارداد(مالک): خانم / آقای ……………….. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………. متولد ………………………. ساکن : ………………………………………………….   طرف دوم قرارداد(مضارب): خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساکن : …………………….   سرمایه : مبلغ …………….. ریال رایج که تماماً و نقداً از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار به دریافت آن ازمالک نمود.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2401″ text=”-خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.