راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد معاوضه واحد مسکونی

 قرارداد معاوضه واحد مسکونی

قرارداد حاضر در تاریخ…………………… بین سازمان ……………….به نمایندگی …………………که از این پس سازمان نامیده می شود و ………………………………………….. فرزند……….به شماره شناسنامه ………………….. صادره از ……………. که از این پس مالک نامیده می شود به شرح مواد آتی منعقد گردید.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2398″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.