راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس : …………. که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند .

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2318″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.