راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد چاپ کتاب

(قرارداد چاپ کتاب)

بین خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره  ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ……………………………………………………………………………………………………….

و خانم/آقای ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از  ……………… متولد ……………… ساکن ………………………………………………………………………………………………………………

که ذیلا به ترتیب مولف و ناشر نامیده می شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می گردد

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2047″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.