راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق

این قرار داد بین شرکت …………. به …………………………………. و با شماره تلفن ……………….. وبه نمایندگی آقای …………………….. به سمت …………….. که در این قرار داد اختصاراً کارفرما نامیده میشود، از یک طرف و آقای ………………. به آدرس : ………………………………………………….. و با شماره تلفن:………………که در این قرارداد اختصاراً تعمیر کار نامیده میشود،از طرف دیگر به شرح مفاد مندرجات ذیل منعقد میگردد.

www.mrlawyer.ir — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2187″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.