محموله جدید واکسن فایزر به دبی رسید

دبی محموله جدید واکسن کرونای فایزر-بیونتک را دریافت کرده است

سازمان سلامت دبی گفت این واکسن ها در تمامی مراکز واکسیناسیون رایگان توزیع شده است

این سازمان واکسیناسیون ساکنان علیه ویروس کرونا با واکسن فایزر را از ۲۳ دسامبر آغاز کرد، اما یک ماه بعد این سازمان زمان دریافت دوز اول را به علت کمبود جهانی این واکسن به تعویق انداخت

در این مرحله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و کارمندان خط مقدم مبارزه با کرونا در اولویت دریافت این واکسن هستند

منبع: ایرانیان امارات

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تعهد استخدام پرستار بیمارستان
تعهد به خدمت استخدام پرستار در بیمارستان رسول اکرم