راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

موافقت نامه مشاوره

موافقتنامه

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد ومدارک موضوع ماده ۲ آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک می باشد واز این پس “قرارداد ” نامیده می شود ، در تاریخ ……………… در ……………….. بین ……………….. که از این پس کارفرما نامیده می شود ، از یک سو و واحد خدمات مشاوره پژوهشی ………………………… به شماره ثبت ………….. وکد اقتصادی ………………… که از این پس مشاور نامیده می شود از سوی دیگر طبق مقررات وشرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده ، منعقد می گردد.

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2306″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.