( ۱)

جناب آقای مدیر

رییس محترم اداره فلان

موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضای سرکار خانم / جناب آقای ………… که در زیر نشان داده می شود بعنوان امضای مجاز جهت ………… کار / جهت مکاتبات آتی بحضورتان معرفی می گردد.

پیشاپیش از حسن توجه شما متشکرم.

—————————-

( ۲)

جناب آقای …………

رییس محترم اداره ….

موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضاء  مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضای آقای ……………….. رییس محترم  خدمات بخش ………….  شهرستان برره جهت استحضار و دستور اقدامات بعدی خدمتتان معرفی می گردد.

جای نمونه امضای آقای امضا پسند

با تشکر ………….

*******************

( ۳)

جناب آقای ………..

رییس محترم اداره ……………

موضوع : نمونه متن نامه  درخواست معرفی نمونه امضا

با سلام و احترام

بدینوسیله نظر به اینکه مکاتبات با شرکت فلان درخصوص پروژه ” …………… ” مستلزم معرفی نمونه امضاء می باشد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به معرفی امضای اینجانب به شرکت یا شرکتهای مربوطه اقدام مقضی بعمل آورید.

با تشکر

———————

(۴ )

جناب آقای …………

رییس محترم اداره ……………

موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله به استحضار می رساند نمونه امضای آقای نوکیسه بعنوان رییس آبدارخانه جهت امضای برگ تحویل و ترخیص چای و قند این شرکت بحضورتان معرفی میگردند. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم درخصوص هماهنگی ترخیص  با مسوول ذیربط بعمل آورند.

پیشاپیش از مساعدت و همکاری جنابعالی صمیمانه سپاسگذاری بعمل می آید.

نام و نام خانوادگی  …………

سمت : …………..

نمونه امضا

با تشکر ………

—————————————-

( ۵)

جناب …………..

رییس محترم اداره …………..

موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نفرات زیر جهت امضای و صدور حواله خروج کالا بحضور معرفی می گردند.

خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمائید.

با تشکر ……..

**********************

(۶ )

جناب ……………

رییس محترم اداره ….

موضوع : نمونه متن نامه معرفی نمونه امضا مجاز

با سلام و احترام

بدینوسیله نمونه امضاء جناب آقای ………….  بعنوان مدیر کل این شرکت جهت انجام کلیه مکاتبات اداری و تایید اسناد و مدارک مالی معرفی و  بحضور ارسال می گردد .

نمونه امضا

با تشکر …………