راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی

  1. مشخصات طرفین قرارداد
    هر قراردادی همیشه دو طرف دارد , تعیین و مشخص کردن دقیق طرفین در عقود از مسلمات حقوقی است . در این رابطه ذکر موارد زیر در قراردادهای بین المللی ضروری است :
    الف) نام ونشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد .
    ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2300″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.