واکسیناسیون در کانادا

کانادا برای مقابله با کمبود واکسن فاصله بین دو واکسیناسیون را به ۴ ماه افزایش می دهد تا بتواند افراد بیشتری را واکسینه کند.

هیئت ملی متخصصان واکسن کانادا این توصیه را اعلام کرده است.برخی از استان ها اعلام کردند که این کار را انجام می دهند.
این بیانیه عنوان می کند که شواهدی از اثربخشی بالای واکسن پس از دریافت اولین دوز وجود دارد. این در حالیست که دو مقام ارشد بهداشتی کانادا می گویند این یک آزمایش است.
پروتکل فعلی کانادا فاصله ۳ تا ۴ هفته ای بین دوزهای واکسن مدرنا، فایزر و آسترازنکا را پشنهاد می کند.
کمیته مشاوره ملی ایمن سازی کانادا اعلام کرد که افزایش فاصله دوز مصرفی تا چهار ماه باعث می شود ۸۰ درصد از کانادایی های بالای ۱۶ سال تا پایان ماه ژوئن یک دوز واکسن دریافت کنند و سپس دوزهای دوم در ماه ژوئیه با ورود محموله های بیشتر شروع می شود.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
رابطه جنسی اجباری در دوره نامزدی