راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

‌قانون تفویض اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری

‌ماده واحده – مادام که قانون جدید هواپیمایی کشور به تصویب نرسیده کلیه اختیارات و وظایف شورای عالی هواپیمایی کشوری موضوع قانون‌اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۴۷ به هیأتی مرکب از ۷ نفر به شرح زیر تفویض می‌گردد:


۱- معاون وزارت راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
۲- یک نفر از اعضاء مطلع هواپیمایی کشوری به انتخاب وزیر راه و ترابری
۳- یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۴- یک نفر نماینده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه.
۵- یک نفر متخصص حقوق هوایی به انتخاب وزیر راه و ترابری. در صورت لزوم مدیر عامل شرکت هواپیمایی ملی ایران و یک نفر نماینده از‌مؤسسات هواپیمایی داخلی در جلسات هیأت شرکت نموده ولی حق رأی ندارند.
۶- یک نفر نماینده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزیر و یا سرپرست وزارت امور خارجه.
۷- یک نفر نماینده مطلع نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران به انتخاب وزیر دفاع.

‌تبصره – آیین‌نامه هیأت مذکور شامل طرز تشکیل جلسات و طریق ارجاع امور رسیدگی و اتخاذ تصمیم و سایر مسائل مربوطه به وسیله هیأت‌تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب‌مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.