قطعی سیستم های بانک ملی در دفترخانه ها

امروز پنجشنبه یک اسفند ماه، ارتباط برخی دفترخانه های اسناد رسمی با بانک ملی قطع شده است.

بنا بر اعلام برخی دفاتر اسناد رسمی، دستگاه های پوز بانک ملی که برای پرداخت هزینه استعلام ثبت

از آن استفاده می شود قطعی پیدا کرده است.

همچنین پرداخت هزینه های دفترخانه از سوی ارباب رجوع و مردم نیز

که کارت بانک ملی دارند نیز با مشکل مواجه شده و سیستم ارتباطی قطعی دارد.

گفته می شود با توجه به اینکه بسیاری از حساب های خزانه دولتی در بانک ملی است

و همچنین پرداخت حقوق کارمندان نیز توسط این بانک انجام می شود، مشکل فعلی از این جهت است.

هفته گذشته نیز سیستم ثبت آنی و ثبت احوال در دفترخانه های اسناد رسمی با مشکل و قطعی مواجه بود.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
سامانه مودل دانشگاه تربت حیدریه