راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست

جهت صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مراحل مختلفی وجود دارد. برای دریافت هرگونه خدمات کنسولی از قبیل صدور گذرنامه، برگ عبور، درخواست صدور شناسنامه، ثبت ازدواج، ثبت طلاق، ثبت فوت، تشکیل پرونده دانشجویی، تایید مدارک دانشجویی، نظام وظیفه، تابعیت، تایید اسناد و وکالتنامه و …. لازم است به سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی (میخک) مراجعه و پس از ثبت نام اولیه، نسبت به دریافت خدمت مورد نظر خود اقدام نموده ، سپس با در دست داشتن اصل مدارک هویتی به همراه کد رهگیری مربوطه (در وقت تعیین شده برای شما) به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست مراجعه فرمائید.

(سایت راهش آمادگی دارد کلیه امور ثبت نام در سامانه میخک، گرفتن کد رهگیری و دریافت نوبت از سامانه نوبت گیری را انجام دهد. با ما  تماس بگیرید. )

فهرست مطالب

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست

مدارک مورد نیاز برای ایرانیان دارای تابعیت خارجی (مضاعف):

۱-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

 2-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲  و  3 و  صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.

 3-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)

 4-    سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

 5-    ارائه یک نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

 6-     ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

 7-    ارائه  اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

۸-  تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

مدارک لازم برای ایرانیان دارای اقامت قانونی:

۱-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

۲-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و یک سری فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج از کشور و صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر در کشور محل اقامت

۳-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)

۴-    سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

۵-    ارائه کارت پایان خدمت سربازی ویا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین

۶-     ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

۷-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

مدارک لازم برای ایرانیان دارای اقامت پناهندگی:

۱-    تکمیل  فرم صدور گذرنامه

۲-    ارائه اصل گذرنامه فعلی و  فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.

۳-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و  فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)

۴-    سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

۵-    اعلام کتبی شرح کامل خروج از کشور و چگونگی اخذ پناهندگی و تشریح وضعیت کنونی

۶-     ارائه کارت پایان خدمت سربازی ویا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین

۷-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

۸-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

۹-    متقاضیان اولین گذرنامه باید شخصاً درخواست خود را ارائه نمایند و امکان ارسال مدارک از طریق پست وجود ندارد.

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مجارستان
صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مجارستان

مدارک مورد نیاز گذرنامه مخدوشه:

۱-    تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه

۲-    ارائه اصل گذرنامه مخدوشه متقاضی و دو سری فتوکپی از صفحات ۲ و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود

۳-    فتوکپی آخرین اجازه اقامت

۴-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)

۵-    سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، بدون کلاه، عینک تیره و پشت نویسی شده برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

۶-     اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مخدوش شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

۷-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

۸-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

۹-    ضمناً دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند

۱۰-  ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

۱۱-  تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

مدارک مورد نیاز گذرنامه مفقوده:

افرادی که گذرنامه معتبر آنها به سرقت رفته و یا مفقود شده است، می توانند درخواست صدور گذرنامه جدید نمایند. افرادی که سالهای قبل گذرنامه آنان بدلایلی مفقود و یا درحال حاضر در دسترس آنان نمی باشد، باید با توجه به وضعیت اقامتی خود (پناهنده ویا تابعیت مضاعف) درخواست گذرنامه نمایند حضور شخص همراه مدارک زیر الزامی است

مدارک مورد نیاز :

۱-    تکمیل دو برگ فرم صدور گذرنامه

۲-    ارائه یک سری فتوکپی از صفحات ۲و۳ و صفحه دارای مهر آخرین خروج (درصورت موجود بودن)، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود

۳-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و دو سری فتوکپی از کلیه صفحات (شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکسدار باشد)

۴-    سه قطعه عکس بیومتریک ۴*۳ جدید تمام رخ، از روبرو، بدون کلاه و عینک، برای خانمها با رعایت حجاب کامل اسلامی

۵-    اعلام کتبی شرح کامل چگونگی مفقود شدن گذرنامه بصورت مشروح و خوانا در دو نسخه

۶-     ارائه نامه اعلام و تأیید پلیس محلی ، مبنی بر مفقود شدن گذرنامه

۷-    ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه در مراجعه شود)

۸-    ارائه اصل رسید پرداخت هزینه صدور گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی

۹-    ضمنآ دارندگان گذرنامه خارجی باید علاوه بر مدارک فوق، مدارک زیر را نیز ضمیمه نمایند

۱۰-  ارائه دو نسخه فتوکپی از گذرنامه خارجی

۱۱-  تکمیل فرم تقاضای بقا به تابعیت جمهوری اسلامی ایران (فرم بقا به تابعیت در ضمیمه فرم گذرنامه می باشد)

هزینه‌های صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مجارستان

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مجارستان

شماره حساب بخش کنسولی:

The Bank Account Number of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Budapest for Consular Services

Az Iráni Iszlám Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Bankszámla Száma Konzuli Szolgáltatások költség befizetéséet

K&H Bank

Account Number:

۱۰۴۰۹۰۱۵-۰۰۰۲۹۶۹۲-۰۰۰۰۰۰۰۶

*صرفا با مراجعه به کلیه شعب دارای صندوق بانک مذکور هزینه مربوط به خدمات کنسولی مورد نظر واریز گردد واز هرگونه انتقال وجه بصورت الکترونیکی و یا حواله بانکی خودداری نمائید.

صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست مجارستان
صدور و تمدید گذرنامه در سفارت ایران در بوداپست

آدرس و تلفن سفارت ایران در بوداپست

 
 BUDAPEST 1143 – STEFANIA UT 97
 

تلفن : ۰۰۳۶۱۴۶۰۹۲۶۳

ایمیل : BUD.CONSULATE@MFA.GOV.IR

ساعات کاری بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست بجز روزهای تعطیل رسمی، به شرح زیر می باشد:

مراجعه حضوری : دوشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۲:۰۰

پاسخگویی تلفن: دو شنبه تا جمعه از ساعت ۱۴ صبح لغایت ۱۶ صرفا با شماره تلفن : ۰۰۳۶۱۴۶۰۹۲۶۳

تعطیلات رسمی

ردیفروزتاریخ (شمسی)تاریخ (میلادی)مناسبت
۱دوشنبه۰۹/۰۱/۱۴۰۰۲۹ مارسولادت حضرت قائم (عج)
۲جمعه۱۳/۰۱/۱۴۰۰۲ آوریلGood Friday
۳دوشنبه۱۶/۰۱/۱۴۰۰۵ آوریلEaster
۴سه شنبه۱۴/۰۲/۱۴۰۰۴ میشهادت حضرت علی (ع)
۵پنج شنبه۲۳/۰۲/۱۴۰۰۱۳ میعید سعید فطر
۶دوشنبه۰۳/۰۳/۱۴۰۰۲۴ میPentecost
۷جمعه۱۴/۰۳/۱۴۰۰۴ ژوئنرحلت حضرت امام خمینی (ره)
۸چهارشنبه۳۰/۰۴/۱۴۰۰۲۱ ژوئیهعید سعید قربان
۹پنج شنبه۰۷/۰۵/۱۴۰۰۲۹ ژوئیهعید سعید غدیر خم
۱۰پنج شنبه۲۸/۰۵/۱۴۰۰۱۹ اوتعاشورای حسینی
۱۱جمعه۲۹/۰۵/۱۴۰۰۲۰ اوتNational Day
۱۲سه شنبه۱۳/۰۷/۱۴۰۰۵ اکتبررحلت حضرت رسول اکرم (ص)
۱۳دوشنبه۱۰/۰۸/۱۴۰۰۱ نوامبرAll Saints Day
۱۴جمعه۰۳/۱۰/۱۴۰۰۲۴ دسامبرChristmas
۱۵پنجشنبه۱۶/۱۰/۱۴۰۰۶ ژانویهشهادت حضرت فاطمه (س)
۱۶جمعه۲۲/۱۱/۱۴۰۰۱۱ فوریهپیروزی انقلاب اسلامی
۱۷سه شنبه۲۶/۱۱/۱۴۰۰۱۵ فوریهولادت حضرت علی (ع)
۱۸سه شنبه۲۴/۱۲/۱۴۰۰۱۵ مارسNational Day
۱۹جمعه۲۷/۱۲/۱۴۰۰۱۸ مارسولادت حضرت قائم (عج)

سوالات متداول

آیا باید برای تمدید و صدور گذرنامه می توان هزینه را به صورت حواله واریز کرد؟

خیر، صرفا با مراجعه به شعب دارای صندوق بانک مذکور هزینه مربوط به خدمات کنسولی مورد نظر واریز گردد واز هرگونه انتقال وجه بصورت الکترونیکی و یا حواله بانکی خودداری نمائید.

چه کسانی می توانند به صورت پستی تمدید گذرنامه را انجام دهند؟

افرادیکه برای بار دوم یا چندمین بار می خواهند گذرنامه دریافت کنند.
متقاضیان اولین گذرنامه باید شخصاً درخواست خود را ارائه نمایند و امکان ارسال مدارک از طریق پست وجود ندارد.

آدرس سفارت ایران در بوداپست مجارستان چیست؟

 BUDAPEST 1143 – STEFANIA UT 9۷

پیام بگذارید