هزینه دفترخانه
اعتراض دفترخانه ها به هزینه های اعلامی

اعتراض به تعرفه دفترخانه های اسناد رسمی

با ابلاغ تعرفه دفترخانه های اسناد رسمی برای سال ۹۹ گروهی از سردفتران نسبت به آن اعتراض کرده اند.

در همین زمینه محمد عظیمیان؛ سردفتر اسناد رسمی و نایب رییس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

متنی به شرح زیر در خصوص اعتراض به تعرفه دفترخانه های اسناد رسمی منتشر کردده است

همکاران گرامی
با ابلاغ بخشنامه موسوم به تعرفه حق التحریر موجی از نگرانی جامعه دفاتر اسناد رسمی را فرا گرفت

و کاهش برخی از مبالغ تعرفه موجب حیرت اینجانب به عنوان یکی از اعضای کارگروه و عضو ثابت کمیسیون گردید.
پیشنهاد کارگروه تعیین تعرفه با توجه به رشد سرسام اور تورم در سالهای اخیر،

بعضا در مصادیقی از اسناد تا سیصد درصد افزایش جمع بندی و به سازمان ارسال که در جلسات سازمان

بعضا بین ده درصد تا پنجاه درصد از تعرفه پیشنهادی کسر گردیده بود که مورد اعتراض واقع شد


نهایتا نظر امور اسناد به قوه محترم قضاییه منعکس و در جلسه مشاورین با کمترین اصلاحی مورد تایید قرار گرفت


حال پس از کش و قوسهای فراوان و تاخیر معتنابه در ابلاغ تعرفه،مشخص شد که

علی رغم توافق بر تعدیل و نهایی شدن ردیف های تعرفه، در اسناد مالی

بویژه قطعی غیرمنقول درصدهای مندرج در ستون ها مجددا اصلاح و بصورت غیرکارشناسی کاهش پیدا کرده است

تا جایی که حق التحریر ان از تعرفه سال ٩۴ هم کمتر شده است


علی ایحال برای بررسی موضوع و رفع مشکل ضمن هماهنگی با مدیرکل محترم امور اسناد مقرر گردید

فردا سه شنبه در جلسه ای با حضور معاونت محترم امور اسناد شرکت نماییم.


انشاءلله با پیگیری هیات مدیره و عزم جزم همکاران قطعا مشکل مرتفع خواهد گردید.


محمد عظیمیان

دومین یادداشت و نتایج پیگیری ها در خصوص تعرفه دفترخانه های اسناد رسمی

باسلام خدمت همکاران گرامی

همانگونه که مستحضرید تعرفه حق التحریر برای اجرا در سال ٩٩ ابلاغ و لیکن پس از ابلاغ مشخص گردید

در ردیف های متعدد تعرفه ،نظر نهایی و توافق شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران مورد لحاظ قرار نگرفته است.

به منظور پیگیری موضوع به اتفاق جناب اقای خندانی از اولین ساعات اداری در محل سازمان حاضر

و در جلسه طولانی مراتب ناصحیح بودن مبلغ تعرفه با حضور معاونت محترم امور اسناد،

مدیر کل محترم امور اسناد و کارشناسان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بررسی به استحضار ریاست محترم سازمان رسیده

و با تایید ایشان انشاءلله نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد شد.

اهم اقدامات و پیشنهادات:

١-پیشنهاد جایگزینی تعرفه تهیه شده توسط اداره کل امور اسناد در تمام ردیف ها.
٢-ضرورت اصلاح تعرفه بخش قطعی غیرمنقول بصورتی که افزایش مورد نظر را به همراه داشته باشد.
٣-حذف سقف پنجاه میلیون ریال از اسناد قطعی غیر منقول.
۴-اصلاح تعرفه بخش اسناد رهنی که بعضا دارای اشتباه تایپی است.
۵-تاکید بر ضرورت تصریح به اخذ حق التحریر اسناد قطعی غیر منقول از تمام مبلغ ارزش معاملاتی.
۶-به احتمال زیاد سقف حق التحریر از تمام اسناد اعم از مالی و غیرمالی محاسبه خواهد شد.

ضمن ارزوی سلامتی برای همکاران عزیز،اطلاعات تکمیلی در پیگیریهای بعدی به اطلاع خواهد رسید.

محمد عظیمیان
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
از صلح حواله خودرو تا قرارداد پیچ اینستاگرامی در دفترخانه