اجازه پدر برای عقد و ازدواج دختر

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقاجازه پدر برای عقد و ازدواج دختر
رضا 1 سال قبل

سلام . خانمی که حق حضانت فرزندان رو طی اقرارنامه غیرمالی دردفترخانه اسنادرسمی گرفته است .آیا برای عقد وازدواج دخترش اجازه پدر درمحضر جهت صیغه عقدلازم هست؟

 

1 پاسخ
راهیل 1 سال قبل

✍️ بله لازمه حضانت نگهداری و سرپرستی است نه ازاله ولایت .
در ضمن دفاتر چون حضانت صرفا حق نیست بلکه حق و تکلیف است اجازه ندارند در این خصوص سند تنظیم کنند و واگذاری حضانت صرفا در مرجع قضائی ص.رت میگیرد نه دفترخانه حال چه در قالب اقرار چه صلح وغیره