راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تصادف تنها منجر به خسارت مالی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتصادف تنها منجر به خسارت مالی
علی asked 4 سال ago

 هر گاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود . میتوان صحنه تصادف را تغییر داد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
ابراهیم answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، هر گاه تصادف تنها منجر به خسارت مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد ، رانندگان موظفند بلافاصله وسیله نقلیه را برای رسیدگی و بازدید کارشناسان تصادفات در محل حادثه ، به کنار راه منتقل کنند تا موجب سد معبر نگردد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer