حامله شدن و اخراج از سرکار ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحامله شدن و اخراج از سرکار ؟
سارا 1 سال قبل

سلام . من شاغل هستم آیا شرکت حق این روداره که من حامله باشم و من رو بیرون کنه ؟ قرارداد من تموم شده باشه اما بخاطر حامله شدن بیرونم کنند. . آیا میتونم برم ازاداره بیمه شکایت کنم ؟

 

1 پاسخ
احسان سعیدی 1 سال قبل

اگر دلیل اخراج شما اتمام قرارداد فی بین شما و شرکت باشد که کاری نمیشه کرد. فلذا اگر به علت باردار بودن , شما رو اخراج کردن می تونید جهت احقاق حق به اداره ی کار مراجعه کنید. اخراج کارگر یا به علت این است که مقررات و آیین نامه های انضباطی کارگاه یا همان شرکت را پس از تذکرات کتبی نقض کرده است یا به علت قصور در انجام وظایف محوله باشد.

پاسخ شما

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری